bezgranic

11 tekstów – auto­rem jest bez­gra­nic.

`kiedyś trze­ba pos­ta­wić kropkę i na­pisać no­we zdanie.`

ale ludziom łat­wiej sta­wiać prze­cin­ki, na­wet po każdym `płakałem` czy `bolało`. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 6 lutego 2011, 18:25

Bez nadziei na lep­sze jut­ro,
bez roz­cza­rowań w no­wym dzisiaj… 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 stycznia 2011, 20:40

Kurdę życie,
męczące jesteś. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 stycznia 2011, 23:21

Miłość nie od­chodzi, ani nie przychodzi, nikt ci jej też nie da w pre­zen­cie ona ciągle jest w to­bie... w twoim sercu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 stycznia 2011, 18:48

Nie chce­my umierać,
ale tak często nie chce nam się żyć... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 stycznia 2011, 21:00

wszys­tko sta­je się piękniej­sze, gdy mu­zyka gra dookoła. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 stycznia 2011, 21:39

Myśli które uda Ci się odpędzić za dnia wrócą nocą... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 stycznia 2011, 15:24

Świat już ta­ki jest, że gdy w twoim ser­cu po­jawi się płomień nadziei rzeczy­wis­tość przy­bieg­nie z gaśnicą i go zgasi... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 stycznia 2011, 23:27

Żyj tak byś w os­tatnich se­kun­dach swo­jego życia szczerze mógł po­wie­dzieć `nicze­go nie żałuje`. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2010, 23:09

Tak często boimy się zasnąć, pójść spać… spot­kać się z myśla­mi i prag­nieniami, które w ciągu dnia uda­je nam się od­ciągnąć na dal­szy plan … gdy nad­chodzi noc nie jes­teśmy wsta­nie opa­nować biegających myśli i na­silających się prag­nień… noc da­je nam tak nap­rawdę szan­se by zro­zumieć, by wal­czyć lecz za­daje nam ból, po­kazu­je nam strach który w nas tkwi… 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2010, 19:31

bezgranic

Idealnie nieidealna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bezgranic

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność